Σχετικά

Συνέργειες για έναν βιώσιμο κόσμο!

Οργανώνεις, οργανισμοί, εταιρείες, ιδιωτικοί & δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., ακαδημαϊκοί, φοιτητές, πολίτες συναντιούνται μία φορά τον χρόνο “γύρω από ένα τραπέζι” στο Convergences Greece Forum  με στόχο τη συμμετοχή στον ανοιχτό διάλογο, για να αναζητήσουν από κοινού λύσεις στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Αλλά οι Συγκλίσεις δεν σταματούν εκεί! Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, το portal των Συγκλίσεων είναι ενεργό, για να παρουσιάζει τις ιστορίες ανθρώπων που μας εμπνέουν με την ακτιβιστική δράση τους, τις έξυπνες ιδέες από όλο τον κόσμο με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις περιπτώσεις που υπήρξε “Σύγκλιση” δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή τις περιπτώσεις που μία τέτοια “Σύγκλιση” είναι απαραίτητη σε τοπικό επίπεδο, για να λυθούν σημαντικά ζητήματα! Παράλληλα, στο portal των Συγκλίσεων θα παρουσιάζονται οι απολογισμοί και η πρόοδος του ετήσιου Forum, οι βέλτιστες πρακτικές των εταιρειών, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και τα λαμπρά παραδείγματα του ακαδημαϊκού χώρου, που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

Μία ενεργή πλατφόρμα “Συγκλίσεων” με στόχο έναν κόσμο με Μηδέν Αποκλεισμό, Μηδέν Αποτύπωμα Άνθρακα, Μηδέν Φτώχεια!