Ιστορίες

Άσχημα νέα για την Αθήνα: Η έλλειψη πρασίνου αυξάνει τη θνησιμότητα

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα μπορούσαν να αποτρέψουν έως 43.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, αν συμμορφωνόντουσαν με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την την ύπαρξη επαρκών χώρων πρασίνου κοντά στους κατοίκους τους, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη.

Προσφυγικές ιστορίες μετατρέπονται σε τέχνη

Ο Συνήγορος του Πολίτη φιλοξενεί «14 ιστορίες για πρόσφυγες» μέσα από εικονογραφημένα σενάρια, προσαρμοσμένα σε αφίσες, που υπογράφουν 35 φοιτητές και φοιτήτριες, Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι, που βρέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.