Η πρώτη σχολή επαγγελματικής αλιείας στην Ελλάδα!

Το επάγγελμα της αλιείας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τις παραδόσεις της χώρας μας, ενέπνευσε μια ομάδα νέων ανθρώπων να δημιουργήσει την πρώτη σχολή επαγγελματικής αλιείας στην Ελλάδα!

Η ομάδα της ΕΝΑΛΕΙΑ, εκτός από την κατάρτιση της νεολαίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της επιβίωσης του επαγγέλματος, για πολλά χρόνια ακόμα, έχει ως στόχο και την παροχή υψηλής ποιότητας, φιλικής προς το περιβάλλον εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση δεν σταματά εδώ!
Επιπλέον, παρέχει εκπαίδευση, ενδυνάμωση και παρότρυνση στους νέους, αλλά και στους παλιούς αλιείς για το πώς να συλλέγουν τα πλαστικά απόβλητα από την θάλασσα, τα οποία σε συνεργασία με άλλους φορείς και εταιρείες, προωθούν για ανακύκλωση και δημιουργική επαναχρησιμοποίηση ή αλλιώς για upcycling!

Βιώσιμη αλιεία
Μια από τις τεχνικές βιώσιμης αλιείας που πρεσβεύει η ΕΝΑΛΕΙΑ, είναι ο “αλιευτικός τουρισμός” ή αλλιώς Fish Smarter, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών στα νησιά μας, αλλά και στην αύξηση των εισοδημάτων των αλιέων.

O κοινωνικός αντίκτυπος του “ψαρέματος”
Η ομάδα κατάφερε σε συνεργασία με 10 αλιευτικά σκάφη, να καθαρίσουν -μόνο την τελευταία αλιευτική περίοδο- 16 τόνους σκουπίδια από τον βυθό, εκ των οποίων το 83% ήταν πλαστικό. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 25 θέσεις εργασίας και με την υποστήριξη του Costas Lemos Foundation 68 άνεργοι εκπαιδεύτηκαν στο επάγγελμα της αλιείας.

Πολυάριθμες διακρίσεις
Οι διακρίσεις για την ΕΝΑΛΕΙΑ διαδέχονται η μια την άλλη, με αυτή του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UN Environment) να ξεχωρίζει, καθώς την επέλεξε ανάμεσα στις 5 καλύτερες δράσεις στην Ευρώπη!

Εξασκώντας ταυτόχρονα τον αλιευτικό τουρισμό και καθαρίζοντας τις θάλασσες από τα πλαστικά απόβλητα, η ομάδα πλησιάζει όλο και περισσότερο στο στόχο της: να διατηρηθούν τα ιχθυαποθέματα σε υγιή επίπεδα και να μειωθεί η θαλάσσια ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά απόβλητα, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να συνυπάρχουν αρμονικά με το θαλάσσιο περιβάλλον!

Πηγή: enaleia.com