Μια εφαρμογή μας βοηθά να ψωνίζουμε πιο ηθικά

Το CoGo στοχεύει να κάνει την ηθική ζωή πιο εύκολη για τους καταναλωτές, παρακολουθώντας τις επιπτώσεις των δαπανών τους στον άνθρακα σε πραγματικό χρόνο και δείχνοντάς τρόπους για να τις μειώσουν.

Η CoGo είναι η πρώτη μηχανή ηθικών συστάσεων και ιδρύθηκε από τον Ben Gleisner, έναν περιβαλλοντολόγο από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τους καταναλωτές να στρέψουν τις δαπάνες τους σε εταιρείες που μοιράζονται τις περιβαλλοντικές αξίες.

Ο Gleisner συνειδητοποίησε ότι η κυβερνητική πολιτική θα έφτανε μέχρις ενός σημείου όσον αφορά την προώθηση της αλλαγής σε σχέση με το περιβάλλον και πως καίριο κομμάτι αυτής της αλλαγής θα ήταν η ενδυνάμωση των καταναλωτών με καλύτερες πληροφορίες ώστε να κάνουν ενημερωμένες επιλογές προς όφελος του πλανήτη.

Αποκλιμάκωση της οικονομίας

Εκτός από την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων αγορών, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να αντισταθμίζουν τον άνθρακα με δωρεές σε έργα που επιβλέπει η Southpole, μια κοινωνική επιχείρηση που συνεργάζεται με κυβερνήσεις και επιχειρήσεις για την απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα. Η εφαρμογή έχει κατέβει περισσότερες από 50.000 φορές παγκοσμίως και έχει περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου καταχωρημένες.

Εκτός από τη μέτρηση του αντίκτυπου του άνθρακα των μεμονωμένων χρηστών, η εφαρμογή απασχολεί εμπειρογνώμονες βιωσιμότητας που αξιολογούν κατά πόσον οι εταιρείες μειώνουν τα απόβλητα, πληρώνουν δίκαιο μισθό διαβίωσης ή κάνουν δωρεές σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Εκτός από το να βοηθάει τον πλανήτη, η εφαρμογή εντοπίζει επίσης και επιχειρήσεις που πληρώνουν το προσωπικό τους με μισθό διαβίωσης, ένα εθελοντικό σύστημα που βοηθά τις επιχειρήσεις να αμείβουν τους εργαζομένους με έναν δίκαιο μισθό, ο οποίος διαφέρει από αυτόν που έχει θέσει το κράτος.

Πηγή: fivemedia.com