Αγροκτήματα στις ταράτσες της Νέας Υόρκης!

Μια έξυπνη λύση, που παρέχει φρέσκα τοπικά προϊόντα και βοηθά στην εξάλειψη του προβλήματος των λυμάτων.

Σχεδόν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού προβλέπεται να ζήσει στις πόλεις έως το 2050. Και ενώ οι πόλεις οδηγούν την παγκόσμια οικονομία, είναι παράλληλα υπεύθυνες και για τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων εκπομπών CO2!

Από την άλλη πλευρά όμως, περισσότεροι από 36 τόνοι βιολογικών λαχανικών καλλιεργούνται ετησίως πάνω σε τρία ιστορικά βιομηχανικά κτίρια της πόλης, καλύπτοντας συνολικά έκταση 5.6 στρεμμάτων. Η παραγωγή δεν τροφοδοτεί μόνο τους κατοίκους, αλλά συμβάλλει και στη διαχείριση των λυμάτων που ρυπαίνουν τα ποτάμια της πόλης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα
Το χρόνιο πρόβλημα της λεγόμενης “συνδυασμένης υπερχείλισης υπονόμων”, οδήγησε στη δημιουργία των αγροκτημάτων σε ταράτσες κτιρίων, τα οποία επιτυγχάνουν -με μόλις 25 εκατοστά βάθος- να απορροφούν εκατομμύρια λίτρα βροχής κάθε χρόνο, ποσότητα που διαφορετικά θα κατέληγε απευθείας στους ποταμούς Hudson και East River. Από τη δεκαετία του 1980, η πόλη έχει σημειώσει πρόοδο, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια για την επεξεργασία λυμάτων και τη μείωση της απόρριψης στις πλωτές οδούς. Όμως, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει όταν βρέχει πολύ ή όταν λιώνουν τα χιόνια.

Αστική γεωργία και στη Νέα Υόρκη!
Οι ιδρυτές της πιστεύουν ότι η εμπορική αστική γεωργία, μπορεί να βοηθήσει όλες τις μεγαλουπόλεις να γίνουν πιο καθαρές, πιο βιώσιμες και πιο πράσινες, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αισθητική τους. Πρόκειται με άλλα λόγια, μία λύση που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα τη θερμοκρασία των κτιρίων! Έτσι, σταδιακά όλη η πόλη μπορεί να γίνει πιο δροσερή το καλοκαίρι, αλλά και να μειωθεί η ενέργεια που απαιτείται για να διατηρείται δροσερό το εσωτερικό των κτιρίων.

Πηγή: weforum.org