Αντιμετώπιση των πλαστικών στη θάλασσα με τηλεπισκόπηση

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν  ένα πρόβλημα που πλήττει όλους τους ωκεανούς. Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές απαιτούνται για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των απορριμμάτων, καθώς εκατομμύρια πλαστικών καταλήγουν στις θάλασσες και επηρεάζουν με δυσμενή τρόπο τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα drones και οι δορυφόροι στην υπηρεσία της καταπολέμησης του προβλήματος
H Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης, του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ξεκίνησε το 2018 μια σειρά πρωτοπόρων πειραμάτων εντοπισμού και ποσοτικοποίησης πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας με τίτλο «Plastic Litter Project (PLP)». Στόχος των πειραμάτων ήταν ο εντοπισμός από απόσταση,  μεγάλων επιφανειών πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας, που θα επιτρέψει  τη  στοχευμένη  και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην απομάκρυνσή τους!

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων
Κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα, ενώ τα πειράματα έχουν πάρει διεθνή χαρακτήρα, έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η Ομάδα Θαλάσσιας τηλεπισκόπησης συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού (University of Oldenburg, Germany) και με Μεγάλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (The Ocean CleanUp) σχετικά με τον εντοπισμό πλαστικών. Το PLP2019 υποστηρίχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Παρατήρηση θαλάσσιων απορριμμάτων στην Μεσόγειο Θάλασσα από δημόσιους δορυφόρους».

Στο πρόγραμμα εκτός από το Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχε η εταιρία Argans Ltd (Αγγλία), και άλλα δύο ερευνητικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο του Καντίζ (Ισπανία) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας της Ιταλίας (CNR-ISPMAR). Επίσης και τα δύο πειράματα (PLP2018 και PLP2019) πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

Πηγή: ΕΡΤ