Η Δανία κατασκευάζει τεχνητά νησιά για αιολικά πάρκα

Στα σχέδια της Δανίας βρίσκεται η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων τεχνητών νησιών για αιολικά πάρκα, τα οποία θα παράγουν έως 10 gigawatts, ενέργεια αρκετή να καλύψει 10 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ποσοστό ρεκόρ
Η παραγωγή ενέργειας της χώρας, μόνο από την αιολική ενέργεια για το 2018, ξεπέρασε το 40%, που αποτελεί ποσοστό ρεκόρ στην Ε.Ε. Σε πρόσφατη πράξη που ψηφίστηκε για το κλίμα, η χώρα δεσμεύτηκε για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050, καθώς επίσης και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 70%, έως το 2030.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα
Ο ιδιωτικός τομέας θα εμπλακεί ενεργά, χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους του νησιού του αιολικού πάρκου, το οποίο εκτιμάται πως θα ανέλθει στα £ 22,5 – 33,8 δις.

Ο αρμόδιος Υπουργός για το κλίμα και την ενέργεια, δήλωσε πως ο στόχος είναι “το απαραίτητο να γίνει και εφικτό”, ενώ η Δανία να αποτελέσει το λαμπρό παράδειγμα που θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες!

Πηγή: intelligentliving.co