Η διαχείρηση της ανακύκλωσης και των πλαστικών στην Ε.Ε.

Περίπου το 25% όλων των παραγόμενων πλαστικών απορριμμάτων υφίσταται υγειονομική ταφή (XYTA).

Το ήμισυ του πλαστικού που συλλέγεται για ανακύκλωση εξάγεται για επεξεργασία σε χώρες εκτός της ΕΕ. Οι λόγοι εξαγωγής περιλαμβάνουν την έλλειψη χωρητικότητας, τεχνολογίας ή οικονομικών πόρων για την τοπική επεξεργασία των αποβλήτων. Προηγουμένως, ένα σημαντικό μερίδιο των εξαγόμενων πλαστικών απορριμμάτων είχε αποσταλεί στην Κίνα, αλλά οι πρόσφατοι περιορισμοί στις εισαγωγές πλαστικών απορριμμάτων στη χώρα είναι πιθανό να μειώσουν περαιτέρω τις εξαγωγές της ΕΕ.

Αυτό θέτει τον κίνδυνο αύξησης της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Εντωμεταξύ, η ΕΕ προσπαθεί να βρει κυκλικούς και οικολογικούς τρόπους διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων της.

Εκτιμάται ότι το 95% της αξίας των πλαστικών υλικών συσκευασίας χάνεται για την οικονομία μετά από έναν σύντομο κύκλο πρώτης χρήσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παραγωγή και αποτέφρωση πλαστικού απελευθέρωσε πάνω από 850 εκατομμύρια τόνους αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα το 2019. Μέχρι το 2050, οι εκπομπές αυτές θα μπορούσαν να αυξηθούν σε 2,8 δισεκατομμύρια τόνους, μέρος των οποίων θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της καλύτερης ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα, το 2019 παρήχθησαν κατά μέσο όρο 34,4 κιλά απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, ανά κάτοικο στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μεταξύ 2009 και 2019, ο όγκος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που παρήχθησαν ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 24% (+6,7 κιλά). Την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατακόρυφα ο όγκος ανακύκλωσης των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, κατά 50%. Παρά τη βελτίωση αυτή, η ποσότητα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώθηκε αυξήθηκε κατά 2 κιλά ανά κάτοικο από το 2009, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης στην απόλυτη τιμή των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που παράγονται.

Το 2019, εκτιμάται ότι το 41% των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκε στην ΕΕ.

Εννέα κράτη μέλη της ΕΕ ανακύκλωσαν περισσότερα από τα μισά από τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που παρήχθησαν: Λιθουανία (70%), Τσεχία (61%), Βουλγαρία (59%, στοιχεία 2018), Ολλανδία (57%), Σουηδία και Σλοβακία (και οι δύο 53% ), Ισπανία (52%), Κύπρος (51%) και Σλοβενία (50%).

Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τρίτο των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκε στη Μάλτα (11%), στη Γαλλία (27%), στην Ιρλανδία (28%), στην Αυστρία (31%), στην Πολωνία (32%) και στην Ουγγαρία ( 33%).

Στην Ελλάδα, το 2019, ανακυκλώθηκε το 38% των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Πηγή: cnn