Η πρώτη ενεργειακή κοινότητα ιδιοκατανάλωσης στην Αθήνα

Οι ενεργειακές κοινότητες της Ευρώπης δείχνουν τον δρόμο για την αλλαγή.

Στην Ευρώπη, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, διανύουμε μία ριζική μεταστροφή από το status quo των ορυκτών καυσίμων προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν όμως  η μεταστροφή αυτή  υλοποιηθεί με τους όρους του παρελθόντος (απρόσκοπτη κερδοφορία, μονοπώλια, κοινωνικός αποκλεισμός και υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων) τότε ενδεχομένως να περιοριστεί δραματικά ο θετικός της αντίκτυπος.

Σε αυτή την τρέχουσα «διαπραγμάτευση» για το μέλλον της ενέργειας συμμετέχουν πλέον εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, οργανωμένοι σε χιλιάδες συνεταιρισμούς, προτείνοντας λύσεις από τα κάτω

Διαπνεόμενος από ένα πνεύμα αλληλεγγύης και ακολουθώντας την 6η συνεταιριστική αρχή (συνεργασία  μεταξύ συνεταιρισμών ) ο Πορτογαλικός συνεταιρισμός Coopérnico συνέβαλλε στη χρηματοδότηση της πρώτης μη-κερδοσκοπικής ενεργειακής κοινότητας ιδιοκατανάλωσης στην Ελλάδα, τον ΥΠΕΡΙΩΝ,μέσω της επενδυτικής  πλατφόρμας Genervest, μίας πρωτοβουλίας που υποστηρίζει το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Το ελληνικό μοντέλο συλλογικής ιδιοκατανάλωσης επιτρέπει σε ενεργειακές κοινότητες να παράγουν καθαρή ενέργεια με σκοπό, όχι την πώλησή της, αλλά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους και τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.  Μέλη της ενεργειακής κοινότητας μπορεί να είναι νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και Δήμοι. Ο ΥΠΕΡΙΩΝ συγκέντρωσε το συνολικό ποσό που επιζητούσε στην σχετική του καμπάνια στην Genervest (40.000 ευρώ), και πλέον τα 30 μέλη του προχωράνε με την υλοποίηση του πρώτου τους έργου, δηλαδή την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 80 kWp στην Θήβα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο ίδιος ο συνεταιρισμός Coopérnico ξεκίνησε με την υποστήριξη ενός ενεργειακού συνεταιρισμού στο Βέλγιο, και σήμερα είναι από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς συνεταιρισμούς της Πορτογαλίας. Αυτή η «αλυσίδα» υποστήριξης αποδεικνύει έμπρακτα πως οι ομάδες κοινοτικής ενέργειας μπορούν να αυτό-οργανωθούν, και να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός καθαρού, δίκαιου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος.

Πηγή: huffingtonpost