Η υπερκατανάλωση «διαλύει» τον πλανήτη μας

Ο άνθρωπος πρέπει να επανεξετάσει την αξία που δίνει στα πλούτη, αν θέλουμε να λύσουμε την κλιματική κρίση.

Η κατανάλωση από πλούσια νοικοκυριά είναι υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αναφέρει έγγραφο που δημοσιεύθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο ζωής και μια διαφορετική στάση απέναντι στον πλούτο για να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.

Η έρευνα σημειώνει πως δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην τεχνολογία για να λύσουμε υπαρξιακά περιβαλλοντικά προβλήματα -όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση- αλλά ότι πρέπει επίσης να αλλάξουμε τον πλούσιο τρόπο ζωής μας και να μειώσουμε την υπερκατανάλωση, σε συνδυασμό με διαρθρωτικές αλλαγές.

Οι ερευνητές λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υπερκατανάλωση μέσω ατομικών δράσεων. Η συνολική κατανάλωση πρέπει να μειωθεί και όχι απλώς να “πρασινίσει” με τη μετάβαση σε υποτιθέμενα βιώσιμα προϊόντα.

Τι είναι η πράσινη οικονομία;

Η έρευνα σημειώνει πως πρέπει να απαλλαγούμε από την εμμονή μας με την οικονομική ανάπτυξη, επειδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η κοινωνία μας ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταναλώνουν όλο και περισσότερο.

Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια ομάδα 83 από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κάλεσε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τους φόρους στους πλούσιους για να πληρώσουν την οικονομική ανάκαμψη μετά το COVID-19. Ζητούν από τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια ανισότητα και να αναγνωρίσουν ότι οι αυξήσεις φόρων στους πλούσιους και η μεγαλύτερη διεθνής φορολογική διαφάνεια είναι απαραίτητες για μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση.

Το έγγραφο αναφέρει ότι οι αποτελεσματικές, νέες περιβαλλοντικές πολιτικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα όπως οι οικολογικοί φόροι, οι επενδύσεις σε πράσινα έργα, η αναδιανομή του πλούτου, η μείωση της εργάσιμης εβδομάδας ως τρόποι οικοδόμησης μιας πιο πράσινης οικονομίας. Οι πιο ακραίες προτάσεις περιλαμβάνουν τη διάλυση της καπιταλιστικής προσπάθειας για πλούτο συνολικά.

Η ομάδα των ερευνητών αναφέρει ότι η “βιώσιμη ανάπτυξη” είναι ένας μύθος καθώς όσο υπάρχει ανάπτυξη – τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πληθυσμού – η τεχνολογία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη μείωση των επιπτώσεων, οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνο θα αυξάνονται. Οι ερευνητές συμπληρώνουν πως πρέπει να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τις οικονομίες μας με τρόπο που να προστατεύει το κλίμα και τους φυσικούς μας πόρους, ακόμη και αν αυτό σημαίνει λιγότερη, καθόλου ή ακόμη και αρνητική ανάπτυξη.

Πηγή: www.euronews.com