Μικροπλαστικά σε πνεύμονες ζωντανών ανθρώπων για πρώτη φορά

Νέα έρευνα εντόπισε μόλυνση από πλαστικά μικροσωματίδια για πρώτη φορά σε πνεύμονες ζωντανών ανθρώπων, λίγες μόνο μέρες από την έρευνα του Μαρτίου όπου είχαν εντοπιστεί πλαστικά μικροσωματίδια για πρώτη φορά σε ανθρώπινο αίμα.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι η μικροπλαστική ρύπανση είναι πλέον πανταχού παρούσα σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθιστώντας την ανθρώπινη έκθεση αναπόφευκτη. Αυτό σημαίνει ότι «υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους» για την υγεία.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν από ιστούς, που αφαιρέθηκαν από 13 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Σε 11 από αυτές τις περιπτώσεις εντοπίστηκαν μικροπλαστικά. Τα πιο συνηθισμένα σωματίδια ήταν από πολυπροπυλένιο, που χρησιμοποιείται σε πλαστικές συσκευασίες και σωλήνες, και από το υλικό PET (Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο), που χρησιμοποιείται σε μπουκάλια.

Ήταν ήδη γνωστό ότι οι άνθρωποι εισπνέουν μικροσκοπικά σωματίδια, και ότι τα καταναλώνουν μέσω της τροφής και του νερού. Εργάτες που έχουν εκτεθεί, για παράδειγμα σε μεγάλα επίπεδα μικροπλαστικών είναι γνωστό ότι έχουν αναπτύξει ασθένειες.

Τον Μάρτιο για πρώτη φορά, εντοπίστηκαν μικροπλαστικά σε ανθρώπινο αίμα. Αυτό δείχνει ότι τα σωματίδια μπορούν να ταξιδέψουν στο ανθρώπινο σώμα και να μπορούν να καταλήξουν στα όργανα. Ωστόσο, άγνωστος παραμένει ο αντίκτυπος που θα έχει μία τέτοια συνθήκη στην ανθρώπινη υγεία.

Αλλά οι ερευνητές ανησυχούν καθώς τα μικροπλαστικά προκαλούν ζημιές στα ανθρώπινα κύτταρα, σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες και τα σωματίδια στην ατμοσφαιρική μόλυνση είναι γνωστό ότι εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα και προκαλούν εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο.

Τονίζεται ότι τεράστιες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων πετιούνται στο περιβάλλον και τα μικροπλαστικά πλέον μολύνουν ολόκληρο τον πλανήτη, από το Έβερεστ μέχρι τα βάθη των ωκεανών.  Μικροπλαστικά έχουν βρεθεί και σε πλακούντες εγκύων γυναικών. Σε ποντίκια σε κατάσταση εγκυμοσύνης τα μικροπλαστικά περνούν γρήγορα μέσα από τους πνεύμονες στην καρδιά, τoν εγκέφαλο και άλλα όργανα του εμβρύου.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση αξιολόγησε τον κίνδυνο καρκίνου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Απαιτείται επειγόντως λεπτομερέστερη έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μικρο- και τα νανοπλαστικά επηρεάζουν τις δομές και τις διαδικασίες του ανθρώπινου σώματος αλλά και εάν και πώς μπορούν να μεταμορφώσουν κύτταρα και να προκαλέσουν καρκινογένεση, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της εκθετικής αύξησης στην παραγωγή πλαστικών».

Με πληροφορίες από την Καθημερινή