Ο πρώτος δρόμος του Λονδίνου που θα μηδενίσει τις εκπομπές αερίων ρύπων

Στην περιοχή Barbican του κεντρικού Λονδίνου, ένας δρόμος θα έχει την τύχη να γίνει ο πρώτος του Ηνωμένου Βασιλείου που θα μηδενίσει τις εκπομπές ρύπων, όπως ανακοίνωσε η City of London Corporation.

Η κυκλοφορία βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, θα απαγορευθεί για διάστημα 18 μηνών σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Από την άνοιξη, ο δρόμος αναμένεται να είναι ανοιχτός μόνο σε οχήματα με μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων, ποδήλατα και πεζούς, μέσω της οδού Beech -κύρια οδό της περιοχής-.

Υψηλά επίπεδα ρύπανσης
Το υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αυτό το δρόμο, οφείλεται κυρίως στο ότι περνάει μέσα από σήραγγα, κάτω από το Barbican Estate, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες και οι πεζοί, να ταξιδεύουν μαζί με τα αυτοκίνητα και να εισπνέουν τα καυσαέρια. Από την απαγόρευση θα εξαιρούνται μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, συλλογής απορριμμάτων και παράδοσης εμπορευμάτων.

Παραβίαση ορίων
Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου προσπάθησε να συμβαδίσει με τα συνιστώμενα αποδεκτά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για μικρό χρονικό διάστημα. Όμως, το 2017, το Λονδίνο παραβίασε τα ετήσια όρια ρύπανσης της ατμόσφαιρας μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το νέο έτος.

Από τότε το θέμα έχει δείξει βελτίωση και ο Δήμος του Λονδίνου ελπίζει ότι το αποτέλεσμα της απαγόρευσης θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα γύρω από τα κοντινά σχολεία. Εάν τελικά η προσπάθεια αυτή είναι επιτυχής, μπορεί η απαγόρευση να γίνει μόνιμη.

Ο πρόεδρος της περιβαλλοντικής επιτροπής του City of London Corporation δήλωσε πως ‘θα συνεχίσουμε να κάνουμε τολμηρά και φιλόδοξα βήματα για να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας των Λονδρέζων’, τη στιγμή που 2 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με ρύπανση πάνω από τα επιτρεπτά όρια!

Πηγή: globalcitizen.org