Πως η εργασία μας επηρεάζει τι κλίμα;

Οι έρευνες πάνω στο μοντέλο της ευέλικτης εργασίας με τις ίδιες απολαβές, προτείνουν ένα νέο μοντέλο εργασίας που θα βοηθήσει και τον πλανήτη μας.

Τα αποτελέσματα μιας τεράστιας δοκιμής τετραήμερης εργασίας στην Ισλανδία, που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017 και αφορούσαν τη μείωση των ωρών εργασίας, χαρακτηρίστηκαν από τους ερευνητές ως “συντριπτική επιτυχία”.

Στην έρευνα συμμετείχε λίγο περισσότερο από το 1% του ενεργού πληθυσμού της Ισλανδίας και άλλαξαν από 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε 35 ή 36. Αρκετά χρόνια μετά, υπάρχουν μόνιμες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στην Ισλανδία εργάζονται. Το 2021, το 86% των ανθρώπων εργάζονται πλέον μικρότερες εβδομάδες ή έχουν συμβάσεις που τους επιτρέπουν να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Η ευημερία των εργαζομένων έχει αυξηθεί με διάφορους τρόπους, από λιγότερο άγχος και επαγγελματική εξουθένωση έως καλύτερη συνολική υγεία.

Τα οφέλη για τον πλανήτη

Πολλοί είναι, όμως, και οι εμπειρογνώμονες που εκθειάζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη αυτών των μικρότερων εβδομάδων εργασίας, τόσο αυτές οι δοκιμές, όσο και εκείνες στην Ισπανία νωρίτερα φέτος δείχνουν ότι η μείωση των ωρών εργασίας μας δεν είναι αδύνατη, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού μας στον πλανήτη.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε φέτος, διαπίστωσε ότι η μετάβαση στην τετραήμερη εβδομάδα, χωρίς μείωση των αμοιβών, θα μπορούσε να συρρικνώσει το αποτύπωμα άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 127 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο έως το 2025. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 21,8% και περισσότερο από το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα της Ελβετίας.

Ο λιγότερος χρόνος στο γραφείο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για την ευημερία.

Η λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και η μείωση των μετακινήσεων που επιβαρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα είναι πιθανώς από τις πιο προφανείς οδούς. Σημαντικό είναι επίσης πως λιγότερος χρόνος στη δουλειά σημαίνει περισσότερες δυνατότητες για μια κοινωνική μετάβαση σε δραστηριότητες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αντί να χρησιμοποιούμε τις ώρες εκτός εργασίας για να καταναλώνουμε περισσότερο.

Αυτό έχει ήδη συμβεί στη Γαλλία, όπου ένα εθνικό μέτρο για τη μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας στις 35 ώρες το 2000 έχει αλλάξει την καθημερινή ρουτίνα. Με περισσότερο χρόνο εκτός γραφείου, οι άνθρωποι άρχισαν να αντλούν μεγαλύτερη αξία και ευημερία από τον χρόνο που περνούν στο σπίτι ή με τους αγαπημένους τους.

Οι πιο ευέλικτες πρακτικές εργασίας, γενικά, θα μπορούσαν να είναι καλύτερες για το περιβάλλον.

Πηγή: www.euronews.com