Πόσο ενδιαφέρονται πραγματικά οι μεγάλες εταιρείες για το κλίμα

Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου φαίνεται πως αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους που οι ίδιες έχουν θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με  σχετική έκθεση του New Climate Institute που μελέτησε συνολικά 25 επιχειρήσεις.

Η Google, η Amazon, η Ikea, η Apple και η Nestle είναι μεταξύ των εταιρειών που δεν αλλάζουν αρκετά γρήγορα ενώ το σύνολο των μεγάλων εταιρειών βρίσκονται υπό πίεση να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν από τις δραστηριότητές τους, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν ”πράσινα” προϊόντα.

Οι εταιρείες που εξετάστηκαν αντιπροσωπεύουν το 5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναφέρει η έκθεση – πράγμα που σημαίνει ότι παρόλο που έχουν τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα, έχουν τεράστιες δυνατότητες να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα

Ο συγγραφέας της μελέτης Τόμας Ντέι είπε στο BBC News ότι η ομάδα του αρχικά ήθελε να εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές στον εταιρικό κόσμο, αλλά έμειναν ”πραγματικά έκπληκτοι και απογοητεύτηκαν σε ο,τι αφορά, την ακεραιότητα των ισχυρισμών των εταιρειών”.

Το Corporate Climate Responsibility Monitor πραγματοποιήθηκε από μη τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς New Climate Institute και Carbon Market Watch. Εξέτασε τις δημοσίως δηλωμένες στρατηγικές των εταιρειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να φτάσουν το καθαρό μηδέν.

Καθαρό μηδέν, είναι ένας στόχος που οι επιστήμονες λένε ότι ο κόσμος πρέπει να φτάσει μέχρι το 2050 για να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και σημαίνει ότι δεν θα προστεθεί ποσότητα  αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η επίτευξή του σημαίνει μείωση των εκπομπών όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς και εξισορρόπηση όσων απομένουν αφαιρώντας μια ισοδύναμη ποσότητα.

Οι εταιρείες θέτουν τους δικούς τους στόχους. Για παράδειγμα, η Google υπόσχεται να είναι απαλλαγμένη από άνθρακα έως το 2030, ενώ η Ikea δεσμεύεται να είναι «θετική για το κλίμα» έως το 2030.

Η μελέτη έδωσε σε κάθε εταιρεία μια βαθμολογία «ακεραιότητας».

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές ορισμένες εταιρείες τα πήγαιναν σχετικά καλά στη μείωση των εκπομπών αλλά όλες οι εταιρείες μπορούσαν να βελτιωθούν. Σε καμία μάλιστα  δεν δόθηκε βαθμολογία «υψηλής ακεραιότητας». Γενικά αξιολογήθηκαν παράγοντες όπως η ετήσια εκπομπών, η παροχή ανάλυσης των πηγών εκπομπών και η αποκάλυψη πληροφοριών με κατανοητό τρόπο.

Οι δυσκολίες των καταναλωτών 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συνολικά, οι ισχύουσες στρατηγικές – εάν εφαρμόζονταν – θα μείωναν τις εκπομπές το πολύ 40% και όχι κατά το 100% που υπονοείται με τον όρο ”καθαρό μηδέν”. Μόλις τρεις από τις 25 εταιρείες έχουν δεσμευτεί ξεκάθαρα να μειώσουν κατά  90% τις εκπομπές άνθρακα από τις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού τους και συγκεκριμένα πρόκειται για τις Maersk,  Vodafone και Deutsche Telekom.

Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναφέρονται στις δεσμεύσεις τους για το κλίμα είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνεται. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού που λένε οι εταιρείες και της πραγματικότητας, όπως τονίζει ο Ντέι και οι καταναλωτές είναι πιθανό να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την αλήθεια. 

Το Corporate Climate Responsibility Monitor θα συνεχίσει να αξιολογεί τις δεσμεύσεις των εταιρειών, δημοσιεύοντας τα πορίσματα της ετησίως.

Πηγή: BBC