Πώς η φύση θα δημιουργήσει 395 εκατομμύρια θέσεις εργασίας;

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την εργασία αλλά η προτεραιότητα στη φύση θα μπορούσε να δημιουργήσει 400 εκατομμύρια νέες ευκαιρίες.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), αναφέρει ότι η επένδυση σε θετικές για τη φύση λύσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει 395 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030. Χωρίς τις αναγκαίες αλλαγές, το WEF προειδοποιεί ότι “δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας ή ευημερία σε έναν νεκρό πλανήτη“, καθώς πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ απειλείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να γίνει με τρόπο που να δημιουργεί και να προστατεύει εκατομμύρια θέσεις εργασίας σύμφωνα με το Φόρουμ. Πιο συγκριμένα, μπορούμε να προστατεύσουμε τα αποθέματα τροφίμων, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές μας και να αξιοποιήσουμε νέες πηγές ενέργειας, ορισμένες από τις θετικές προς την φύση λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί.

Η αγορά των πράσινων στεγών μπορεί να φτάσει πάνω από 13 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ο μετασχηματισμός πρέπει να γίνει σε τρία βασικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα: 1)τρόφιμα και χρήση γης, 2)εξόρυξη και ενέργεια, 3)υποδομές και κτίρια. Τα τρία αυτά συστήματα είναι που θέτουν σε κίνδυνο σχεδόν το 80% των απειλούμενων ειδών.

Η έκθεση που κατέθεσε το WEF για τη μετάβαση της οικονομίας, αναγνωρίζει ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια μιας πράσινης μετάβασης, ιδίως όσοι εργάζονται σε μη βιώσιμες βιομηχανίες. Για να αντισταθμιστεί αυτό, το WEF καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα επανεκπαιδευτούν με δίκαιες ευκαιρίες σε νέες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας μία προσέγγιση “πρώτα η φύση”. Το κόστος για την εφαρμογή των αλλαγών θα ανέλθει στα 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση του WEF, κρούει το κώδωνα του κινδύνου και μας προειδοποιεί πως φτάνουμε σε μη αναστρέψιμα σημεία καμπής για τη φύση και το κλίμα.

Πηγή: www.euronews.com