Τα πάντα δεν είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση

Τα γιγάντια πάντα δεν απειλούνται πλέον με εξαφάνιση, παραμένουν όμως πάντα ευάλωτα.

Οι δεκαετίες εργασίας για τη διάσωση των πάντα βοήθησαν να αυξηθεί ο πληθυσμός τους στη φύση σε 1.800. Η Κίνα έχει περάσει μισό αιώνα προσπαθώντας να ενισχύσει τον πληθυσμό των διάσημων ζώων της, δημιουργώντας εκτεταμένα καταφύγια πάντα σε διάφορες οροσειρές σε μια προσπάθεια να τα σώσει από την εξαφάνιση.

Τα γιγάντια ζώα είναι δύσκολο να αναπαραχθούν, με τα θηλυκά να μπορούν να γονιμοποιηθούν μόνο 24 έως 72 ώρες κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των γιγάντιων πάντα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν επιτυχείς. Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, ειδικά σχεδιασμένα καταφύγια σε περιοχές όπου υπάρχει άφθονη η κύρια πηγή τροφής τους, το μπαμπού.

Τα πάντα είναι γνωστά στην Κίνα ως είδος ομπρέλας – πράγμα που σημαίνει ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα μέτρα για την προστασία τους θα βοηθήσουν στην προστασία άλλων ειδών, καθώς και του ευρύτερου οικοσυστήματος. Όμως, επιστήμονες παρατήρησαν πως αυτές οι προσπάθειες για την ενίσχυση του πληθυσμού των πάντα ίσως είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς ορισμένων σαρκοφάγων ζωών που μειώθηκαν απότομα τις τελευταίες δεκαετίες, θέτοντας ενδεχομένως το ευρύτερο οικοσύστημα σε κίνδυνο.

Πηγή: www.cnn.com