Το Φαράγγι της Σαμαριάς στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση πυρκαγιών και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.

Το Φαράγγι της Σαμαριάς επιλέχθηκε από τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολιστικού οικοσύστηματος διαχείρισης πυρκαγιών, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών καταστροφών.

Το ολιστικό, τεχνολογικό οικοσύστημα, που θα διαμορφωθεί, θα δοκιμαστεί στο Φαράγγι της Σαμαριάς με σκοπό την εφαρμογή της δοκιμαστικής διαδικασίας στην ανίχνευση πυρκαγιάς για την ασφαλή και γρήγορη εκκένωση του φαραγγιού.

Πέρα από την Κρήτη, θα εφαρμοστεί επίσης στη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ταϊβάν.

To «DRYADS» έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 42 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.  Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και εφαρμογή ολιστικής, πολυπαραγοντικής πλατφόρμας με την οποία θα εκσυγχρονιστεί και ενδυναμωθεί η ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πυρκαγιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επικίνδυνων επιπτώσεων που έχει η κλιματική αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η πλατφόρμα του DRYADS θα συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα με σκοπό τη βέλτιστη χρήση τους σε όλα τα στάδια διαχείρισης πυρκαγιών (πρόληψη, ανίχνευση, αντιμετώπιση, αποκατάσταση).

Για τα επιχειρησιακά στάδια εντοπισμού και επέμβασης, προβλέπεται η εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού με μεθόδους εικονικής πραγματικότητας και η προμήθεια ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού καθώς και ανιχνευτικών drones.

Πηγή: ΑΠΕ