Αρχιτεκτονική: Μια βράβευση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Ο νικητής του βραβείου Αρχιτεκτονικής 2022 είναι το γραφείο Grafton Architects, Δουβλίνο για το Town House – Kingston University, Λονδίνο.

Το Grafton Architects βραβεύεται για την αξιοσημείωτη περιβαλλοντική του ποιότητα που δημιουργεί μια εξαιρετική ατμόσφαιρα για μελέτη, συγκέντρωση, χορό και παρέα.  Το κτίριο δημιουργεί μια συναισθηματική εμπειρία από μέσα και μέσα από την πολυεπίπεδη κολώνα πρόσοψης που δημιουργεί μια οικιακή ατμόσφαιρα σε διαφορετικά επίπεδα. Φιλοξενεί χώρους χορού, βιβλιοθήκης και μελέτης χρησιμοποιώντας στρώματα σιωπής και στρώματα ήχου που λειτουργούν τέλεια μεταξύ τους.

Ο Αναδυόμενος Νικητής Αρχιτεκτονικής 2022 είναι η συνεταιριστική στέγαση La Borda από την Lacol στη Βαρκελώνη. Αυτό το συνεταιριστικό έργο είναι παραβατικό στο πλαίσιο του, επειδή παρόλο που η παραγωγή κατοικιών κυριαρχείται κυρίως από μακροοικονομικά συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση, το μοντέλο βασίζεται στη συνιδιοκτησία και τη συνδιαχείριση κοινών πόρων και δυνατοτήτων.

Το μοντέλο ξεπερνά το συγκεκριμένο έργο της συνεργατικής στέγασης: το στούντιο λειτουργεί και ως συνεταιρισμός όπου δεκατέσσερις επαγγελματίες με διαφορετική εξειδίκευση προσφέρουν ένα πρότυπο και ένα ενεργό εργαλείο για την προώθηση της πολιτικής και αστικής αλλαγής από το withi n το σύστημα, βασισμένο στην κοινωνική, οικολογική και οικονομική βιωσιμότητα.

Η κριτική επιτροπή του Βραβείου επισημαίνει τη σημασία της αρχιτεκτονικής που εμβαθύνει στη δυνατότητα αλλαγής νοοτροπίας και πολιτικών και τη συνάφεια της συμπεριληπτικότητας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της αρχιτεκτονικής που εμβαθύνει στη δυνατότητα αλλαγής νοοτροπιών και πολιτικών και τη συνάφεια της ενσωμάτωσης.

Πηγή: parallaximag