Η Ισπανία αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση με την αλλαγή των κατοικιών

Η ισπανική κυβέρνηση έχει προτείνει την ανακαίνιση περισσότερων από μισό εκατομμύριο κατοικιών έως το 2026 από τα συνολικά 25 εκατομμύρια της χώρας.

Τα κτίρια αποτελούν πρόβλημα για την ενεργειακή απόδοση στην Ισπανία. Η χώρα είναι μία από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αποκατάσταση και τη βελτίωση των ήδη κατασκευασμένων κτιρίων της και απαιτούνται γρήγορες αλλαγές για να επιτευχθούν οι στόχοι του Πράσινου Συμφώνου και να συμβάλουν στην προστασία του πλανήτη.

Όπως δήλωσε ο Bruno Sauer, ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων της Ισπανίας, “πρέπει να ανανεώσουμε τα κτίρια, πρέπει να τα βελτιώσουμε, επειδή χτίστηκαν σε μια εποχή, από τη δεκαετία του ’50, του ’60 μέχρι τη δεκαετία του ’80 ή του ’90, όπου δεν υπήρχε πολύ προηγμένη τεχνολογία και ποιότητα”.

Η Ισπανία έχει προϋπολογίσει 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της Επόμενης Γενιάς της ΕΕ για την ανακαίνιση των κτιρίων. Όμως, στην επίτευξη αυτού του στόχου υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες.

“Αυτή τη στιγμή έχουμε κανονισμούς και πρότυπα, έχουμε χρηματοδότηση από την Ευρώπη, οπότε αυτά τα δύο μέτρα είναι σε ισχύ. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε ζήτηση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τα σπίτια τους και να συνδυάσουμε τα τρία μέτρα”, δήλωσε ο Sauer.

Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης εξαρτήσει την ενίσχυση από όρους όπως η μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Πηγή: euronews