Η προστασία του οικοσυστήματος στο Ιταλικό σύνταγμα

Σε μια ιστορική ψηφοφορία, η Ιταλία κατέστησε την προστασία του περιβάλλοντος μέρος του συντάγματός της.

Το ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα “προς το συμφέρον των μελλοντικών γενεών”.

Οι αλλαγές στο σύνταγμα σημαίνουν επίσης ότι η υγεία και το περιβάλλον πρέπει να προστατεύονται από την οικονομία. Ο νέος νόμος ορίζει ότι η ιδιωτική βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να επηρεάζει το κλίμα. Αναγνωρίστηκε επίσης η προστασία των ζώων.

Η συμπερίληψη του περιβάλλοντος και των ζώων στο ιταλικό σύνταγμα χαιρετίστηκε ως σημαντική για το μέλλον της χώρας τόσο από πολιτικούς όσο και από ακτιβιστές.

Η συνταγματική αυτή τροποποίηση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εναρμόνιση του νομικού συστήματος της Ιταλίας με τις περιβαλλοντικές αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πηγή: euronews