Η φύση μας οχυρώνει απέναντι στη μοναξιά

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η επαφή με τη φύση στις μεγαλουπόλεις μειώνει τη επίπεδα μοναξιάς.

Η μοναξιά είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα δημόσιας υγείας, καταδεικνύει η νέα έρευνα και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου ενός ατόμου κατά 45% – περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την παχυσαρκία και την κατάχρηση οινοπνευματωδών.

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της μελέτης -που είναι η πρώτη που αξιολογεί το πώς το περιβάλλον επηρεάζει τη μοναξιά- χρησιμοποιήθηκαν real-time δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω εφαρμογής κινητού κι όχι βάσει της μνήμης των ανθρώπων για το πώς ένιωσαν κάποια στιγμή.

Όπως διαπιστώθηκε, το αίσθημα του συνωστισμού ενέτεινε τη μοναξιά κατά 39%. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι ήταν σε θέση να δουν δέντρα, να κοιτάξουν τον ουρανό ή να ακούσουν πουλιά, το αίσθημα της μοναξιάς μειωνόταν κατά 28%. Επιπλέον, η αίσθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης επίσης μείωνε τη μοναξιά κατά 21%, ενώ όταν τα παραπάνω συνέπιπταν και με την επαφή με τη φύση, η οφέλιμη επίδραση ενισχυόταν περαιτέρω κατά 18%.

O χρόνος που περνάει κάποιος στη φύση είναι γνωστό πως τονώνει τη σωματική και ψυχική του κατάσταση – με τις βόλτες στα δάση, για παράδειγμα, να εκτιμάται πως εξοικονομούν για το Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον 185 εκατ. λίρες σε κόστη ψυχικής υγείας.

Πάνω από 750 άνθρωποι παρείχαν 16.600 αξιολογήσεις ερωτώμενοι, μεταξύ άλλων, «πώς αισθάνεστε μεταξύ άλλων ανθρώπων γύρω σας;» και «έχετε δέντρα στο οπτικό σας πεδίο αυτή τη στιγμή;». Οι συμμετέχοντες ήταν εθελοντές κι έτσι δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα ευρύτερων πληθυσμών. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές έλεγξαν παραμέτρους, όπως ηλικία, μόρφωση, εθνικότητα και επάγγελμα, διαπιστώθηκε πως τα ωφέλη της επαφής με τη φύση και το αίσθημα κοινωνικής ένταξης στην μοναξιά παρέμεναν στατιστικά εξαιρετικά σημαίνοντα.

Πηγή: Guardian