Ο “μικρός ταξιδευτής” ευαισθητοποιεί για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μία πρωτότυπη ιδέα που στηρίζει και προωθεί τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έμφαση στον αειφόρο τουρισμό και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Δύο στελέχη του Δημοσίου, μπορούν να κάνουν τη διαφορά!
Η πρωτότυπη αυτή ιδέα που τιτλοφορείται «Ο Μικρός Ταξιδευτής/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει», έχει βιωματικό χαρακτήρα και ξεκίνησε από 2 μόνιμα στελέχη του Δημοσίου Τομέα που πιστεύουν ότι οι πρωτότυπες δημιουργικές κοινωνικές δράσεις είναι επιβεβλημένες! Έτσι, προσπάθησαν να «ενσωματώσουν» τη νοοτροπία αυτή και στο χώρο εργασίας τους….

Η Ευαγγελία Γκρίμπα πρότεινε τη δράση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ενσωματώθηκε στο «Σχέδιο Δράσης» του, δημιουργώντας τη δράση «Ο μικρός καταναλωτής-τα βασικά δικαιώματα» με εκπαιδευτικό αντικείμενο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το πρόγραμμα λειτουργεί εθελοντικά από υπαλλήλους του Υπουργείου, στο ωράριο εργασίας τους, χωρίς να είναι ενταγμένο σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ έχουν προγραμματιστεί ανοιχτές δράσεις ευαισθητοποίησης, προς όλες τις Καταναλωτικές Ενώσεις και τους Καταναλωτές.

Ομοίως, η Ελευθερία Γκρίμπα κατέθεσε τη δράση και στο Υπουργείο Τουρισμού, ενώ σήμερα το πρόγραμμα υλοποιείται επισήμως με την υποστήριξη πολυάριθμων φορέων όπως: Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για συγκεκριμένες εκδηλώσεις), Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.α.

Που απευθύνεται και πώς λειτουργεί
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και σε γονείς, εθελοντές, στελέχη δήμων κλπ. Έχει ως στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και δραστηριοποίηση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική και καταναλωτική εκπαίδευση, ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν ενεργοί πολίτες και να υιοθετήσουν την βιώσιμη κατανάλωση! Με όχημα την Ατζέντα 2030, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τον Ν.4 Ποιοτική Εκπαίδευση, το Ν.12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, τον Ν. 8 Αξιοπρεπής εργασία και Οικονομική ανάπτυξη κ.α.

Πολυάριθμες βραβεύσεις και άριστες αξιολογήσεις
Οι βραβεύσεις αυτής της καινοτόμου ιδέας είναι πολυάριθμες, ξεχωρίζοντας αυτές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της UNESCO.