Πως η φύση βοηθάει στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις στη μάθηση, την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία μετά τη συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που περιστρέφεται γύρω από τη φύση.

Το φυσικό περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμβολή του στη συναισθηματική ευημερία των παιδιών και παρέχει μια διέξοδο από την υπερδιέγερση του τεχνητού περιβάλλοντος της τάξης, διαπιστώνει νέα μελέτη.

Το πρόγραμμα εκμάθησης στη φύσης λειτούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε ένα νηπιαγωγείο του Λονδίνου.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες στόχευαν στο να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τον φυσικό κόσμο μέσω φυσικών υλικών και πόρων. Αυτές οι δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι αυξάνουν την ευτυχία και την ευεξία βοηθώντας στην εξισορρόπηση των συναισθημάτων και της ενέργειας των παιδιών και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδεθούν με τη φύση.

Πηγή: inews.co.uk