Τα πρώτα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους

Τα πρώτα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους είναι γεγονός και αποσκοπούν στο να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν προσπάθειες, ενθαρρύνοντας την νέα γενιά. Τα βραβεία θα παρέχουν ορατότητα σε παραδείγματα και ιδέες που υπογραμμίζουν πόσο καλαίσθητα και βιώσιμα μέρη υπάρχουν ήδη στις πόλεις, στις κοινότητες, στον πλανήτη μας, δείχνοντας τον δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον…

Τα βραβεία κατατάσσονται σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες:

  1. Τεχνικές, υλικά και διαδικασίες κατασκευής και σχεδιασμού
  2. Οικοδόμηση με πνεύμα κυκλικότητας
  3. Λύσεις για τη συνεξέλιξη δομημένου περιβάλλοντος και φύσης
  4. Αναγεννημένοι αστικοί και αγροτικοί χώροι
  5. Προϊόντα και τρόπος ζωής
  6. Διατήρηση και μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς
  7. Επαναπροσδιορισμένοι χώροι συνάντησης και ανταλλαγής
  8. Κινητοποίηση του πολιτισμού, των τεχνών και των κοινοτήτων
  9. Σπονδυλωτές, προσαρμόσιμες και κινητές λύσεις διαβίωσης
  10. Διεπιστημονικά μοντέλα εκπαίδευσης

Οι νικητές ή οι νικήτριες κάθε κατηγορίας και κάθε σκέλους θα λάβουν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά (ένας νικητής ανά κατηγορία σε κάθε σκέλος):

– 30 000 ευρώ για τους νικητές των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους &
– 15 000 ευρώ για τα ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Όλοι και όλες οι νικητές και νικήτριες θα λάβουν επίσης πακέτο με υλικό επικοινωνίας (π.χ. πληρωμένη προώθηση στα μέσα, παραγωγή σύντομου ντοκιμαντέρ, τρόπος προβολής του έργου).

Μάθε περισσότερα για τα πρώτα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1865