Το παράδειγμα της Χιλής: Μειώνοντας τις μισθολογικές ανισότητές

Πώς οι εταιρείες στη Χιλή μείωσαν τις μισθολογικές ανισότητες, ανοίγοντας το δρόμο για την έμφυλη ισότητα στην εργασία.

Τα νέα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Παγκόσμια Έκθεση για το χάσμα μεταξύ των φύλων δείχνουν ισχυρά αποτελέσματα από την τριετή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την περαιτέρω μείωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των φύλων στη Χιλή.

Το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Gender Gap Accelerator συγκέντρωσε ηγέτες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας για περισσότερες από 130.000 τοπικές γυναίκες – που αντιστοιχούν στο 7% των μισθωτών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Χιλής. Από το 2006, το Φόρουμ μετρά τις διαφορές μεταξύ των φύλων σε χώρες σε όλο τον κόσμο στην ετήσια έκθεση Global Gender Gap Report.

Κατά μέσο όρο, εταιρείες όπως οι Microsoft, Nestlé, PWC, αναφέρουν ότι το 41% των μελών του προσωπικού είναι γυναίκες – σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ο οποίος ήταν 31,7% τον Ιανουάριο του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι εν λόγω εργοδότες μείωσαν τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων κατά 37,5% μεταξύ 2016 και 2019. Με άλλα λόγια, οι άνδρες που προσλαμβάνονται από τον όμιλο των 180 εταιρειών λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 5,6% περισσότερες αμοιβές ανά ώρα εργασίας, διαφορά που είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, όπου οι άνδρες κερδίζουν σχεδόν 18% περισσότερες αμοιβές, κατά μέσο όρο, ανά ώρα εργασίας. Η συνεχής συνεργασία σκοπεύει να μειώσει ακόμη περισσότερο το χάσμα αυτό.

Σήμερα, αναλογικά λιγότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερες γυναίκες καταλήγουν σε ηγετικές θέσεις και οι γυναίκες συχνά κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους. Το πιο δύσκολο χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η οικονομική διάσταση, η οποία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, θα χρειαστεί 137 χρόνια για να κλείσει.

 

πηγή: World Economic Forum