Το Πλαστικό μου και ΕΓΩ!

Μια εκστρατεία ενημέρωσης που θα έχει τίτλο “Me and My Plastic”, ξεκινά στα σχολεία των Κυκλάδων, με σκοπό την εκπαίδευση της νέας γενιάς, στη μείωση χρήσης του πλαστικού!…

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, την Άνοιξη του 2020 ξεκινάει εκπαιδευτική δράση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για το πλαστικό, τον κύκλο ζωής του, αλλά και για τις επιπτώσεις του στον πλανήτη μας.

Κύριοι άξονες της δράσης
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος συνοψίζονται στους εξής τρεις: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διάχυση πληροφορίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με τρόπο διαδραστικό, αλλά και για τη δημιουργία κλίματος ευαισθητοποίησης των παιδιών.

Εκπαιδευτικό Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και δραστηριότητες, οι οποίες θα προσκαλούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα πλαστικά αντικείμενά τους παρατείνοντας τον κύκλο ζωής τους.

Προσφορά από ένα βιβλίο-οδηγό για το πλαστικό, το οποίο εκδόθηκε με σκοπό τη διάδοση της πληροφορίας στα σχολεία και της αξιοποίησής του από τους εκπαιδευτικούς.

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος
Το Ίδρυμα “Cyclades Preservation Fund”, διοργανωτής και δωρητής του προγράμματος, συνεργάστηκε για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, με τον φορέα “Opus-Οργανισμός Ανάδειξης Πολιτισμού”.

Ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση κρίθηκαν αναγκαία για τους μαθητές των Κυκλάδων, των αυριανών ενεργών πολιτών μιας νησιωτικής περιοχής, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, ενώ λόγω δυσκολίας πρόσβασης, οι ευκαιρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι πολύ λιγότερες.