Το όραμα ενός πιο βιώσιμου αστικού τοπίου

Δυο σπουδαίες πρωτοβουλίες αυτή του EIT Urban Mobility και αυτή του New European Bauhaus συσπειρώνονται για την μεταβολή του αστικού μας τοπίου με προορισμό τη βιωσιμότητα μέσα σε αυτό χωρίς αποκλεισμούς.

Το EIT Urban Mobility είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας που από το 2019 εργάζεται για να ενθαρρύνει θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται στις πόλεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επανοικειοποίηση των πόλεων, ως πιο βιώσιμων τόπων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο μετασχηματισμός της αστικής κινητικότητας.

Το όραμα 

Χρησιμοποιώντας τις πόλεις μας ως ζωντανά εργαστήρια βιομηχανικοί και πανεπιστημιακοί εταίροι μπορούν να εξηγήσουν το πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε πραγματικές πόλεις, μεταφέροντας ανθρώπους, εμπορεύματα και απόβλητα με πιο έξυπνους τρόπους. Η προώθηση της καινοτομίας και του μετασχηματισμού, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να αποσυμφορήσει τις πόλεις μας.

New European Bauhaus 

Η καινοτομία του ΕΙΤ συναντιέται με την πρωτοβουλία New European Bauhaus (“NEB”) που επικεντρώνεται στους κατοικημένους χώρους και στη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, πέρα από τον δομημένο χώρο. Πρόκειται για μια πρακτική προσέγγιση για την ανακάλυψη όμορφων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς (beautiful, sustainable, together) τρόπων διαβίωσης και τη χρήση τους για να εμπνεύσουμε την πορεία μας προς τα εμπρός.

Στόχος της συνεργασίας είναι να βρεθούν εμπνευσμένες, όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς προτάσεις έργων, οι οποίες θα επιδεικνύουν νέες λύσεις που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό των πόλεων, των περιαστικών και των αγροτικών περιοχών, φέρνοντας τα άτομα και τις κοινότητες πιο κοντά στη φύση, δημιουργώντας την αίσθηση του ανήκειν, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των εδαφών, των κοινοτήτων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μετασχηματίζοντας τις αλυσίδες αξίας και τη ζωή των υλικών προς την κατεύθυνση της κυκλικότητας.