Ψήφισμα θεσπίζει την καλύτερη διαβίωση των ζωών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε βελτίωση της διαβίωσης των ζώων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, τονίζοντας την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής της σε όλα τα κράτη μέλη. Στο ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ της διαβίωσης των ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων δεν εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη, υστερεί σε σχέση με τις επιστημονικές εξελίξεις και θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα καλής διαβίωσης και μόνο για ορισμένα είδη.

Στο ψήφισμα σημειώνεται η ανάγκη να τεθεί ως πυλώνας η επιστημονική κοινότητα και η εξειδικευμένη προσέγγιση ανά είδος. Προτάσσεται η ανάγκη για παροχή στους αγρότες επαρκούς χρόνου, υποστήριξης, αλλά και χρηματοδότησης, ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε καλύτερη διαβίωση των ζώων. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ στην παγκόσμια αγροτική αγορά, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Θετική ήταν η στάση της Ευρωβουλής και στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών με τίτλο «End the Cage Age» (=Τελειώστε τα κλουβιά) και προτρέπουν να απαγορευθεί η διαβίωση σε κλουβιά για τις ωοπαραγωγικές όρνιθες.

Το ψήφισμα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ευρωβουλή τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Reuters