Ιστορίες Συγκλίσεων

Φράγμα φυσαλίδων αέρα παγιδεύει τα πλαστικά απόβλητα!

Το πρώτο φράγμα σκουπιδιών του κόσμου από φυσαλίδες, αποκαλύφθηκε στο Άμστερνταμ, σε μια προσπάθεια συλλήψεως αποβλήτων στα κανάλια της πόλης, ώστε να μην φτάσουν στη Βόρεια Θάλασσα, χωρίς ταυτόχρονα να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των σκαφών.